event-author-img-1

Posted by : sanne

In een verzoek tot het financieren van genetisch onderzoek moet tenminste de beantwoording van de volgende vragen worden opgenomen.

1. Waarom is genetisch onderzoek voor deze soort noodzakelijk?
2. Heeft er al een vergelijkbaar genetisch onderzoek plaatsgevonden en wat waren daarvan de conclusies ( referenties en bijvoorkeur kopie├źn als bijlage toevoegen)? Overigens mag voor de interpretatie van de beschikbare onderzoeken natuurlijk worden teruggevallen op de kennis binnen de ESF.
Vergelijkbaar genetisch onderzoek is een onderzoek naar de genetische verschillen tussen ondersoorten en subpopulaties. Hierbij is met name belangrijk dat exact bekend is welk stukje DNA onderzocht is (welke primer gebruikt is). Het kan zijn dat het daarvoor noodzakelijk is om contact op te nemen met de onderzoeker. Afhankelijk van de deskundigheid van de stamboekhouder kan dit laatste ook door de ESF worden gedaan.
3. Zijn er dieren van een bekende locatie binnen de te onderzoeken gevangenschapspopulatie?
4. Is er zicht op de aanwezigheid van uitwendige morfologische kenmerken die in een later stadium het DNA onderzoek kunnen ondersteunen of vervangen?
5. Is het redelijk te verwachten dat er nog veel nieuwe founderdieren aan het stamboek zullen worden toegevoegd? Hierbij ter aanvulling de opmerking dat DNA onderzoek aan een nakweekdier in veel gevallen nutteloos is als niet tenminste ook de vader onderzocht kan worden.(igv mt dna analyse)
6. Zijn alle stamboekdeelnemers, die in het bezit zijn van wildvangdieren van deze soort, bereid mee te werken aan het onderzoek? Dit is dus inclusief de eigen bijdrage die gevraagd zal worden en inclusief de consequenties die kunnen betekenen dat dieren verplaatst moeten worden, bijvoorbeeld als er op 1 locatie geen optimaal koppel gevormd kan worden.
7. Hoeveel nog levende founderdieren zijn er in het stamboek geregistreerd?
8. Hoeveel dode founderdieren (vrouwtjes), waarvan nog 1e generatie nakweekdieren leven, zijn er binnen het stamboek aanwezig?
9. Hoeveel stamboekdeelnemers zijn er en hoe groot is aantal te onderzoeken dieren? (In gevallen dat de geheimhouding daarom vraagt, kan volstaan worden met een postcodegebied of een stad).

De bovenvermelde vragen aan de verzoeker zijn met name gericht op het beantwoorden van de board van de volgende vragen.
1. Heeft het onderzoek zin (meerwaarde) en kan redelijkerwijze worden verwacht dat het onderzoek ook resultaten zal hebben?
2. Wat gaat het volledige onderzoek kosten?
3. Moet rekening worden gehouden met steeds opnieuw optredende kosten of gaat het om een eenmalige actie?

Voor de beantwoording door de board van deze laatste vragen zijn ook van belang de levensvatbaarheid van het stamboek en de relatie tussen kweek en sterfte van dieren.