event-author-img-1

Posted by : sanne

Op donderdag 29 september vond in Van Dieren Ontdekpark op de locatie van Aeres Barneveld
de tweede partnerbijeenkomst van de Publiek Private Samenwerking ‘Samen Ontdekken van
Dieren’ plaats.
Op het terrein van Aeres MBO Barneveld leven zo’n 2500 dieren en driehonderd verschillende
diersoorten. Op de campus worden verschillende dieropleidingen aangeboden voor zowel MBO
studenten als cursisten vanuit binnen- en buitenland. Met de ontwikkeling van het Van Dieren
Ontdekpark op de eigen campus, ontwikkelen studenten van de dieropleidingen belangrijke soft
skills door hun dierenkennis op een leuke en educatieve manier over te brengen op publiek.
Voor de nodige onderwijsontwikkeling werkt Van Dieren Ontdekpark samen met verschillende
partners. In 2021 ontving het park een subsidie vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo.
Het RIF heeft als doel mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige
arbeidsmarkt. Voor de uitwerking van de thema’s en attractieve belevingselementen richt het
ontdekpark zich ten slotte op fondsenwerving via sponsoren en donateurs. Voor dit doel is een
ANBI-stichting opgericht. ESF als wel de NBSV zijn samen kennispartner voor het Van Dieren
Ontdekpark.
Verbinden centraal tijdens de twee partnerbijeenkomst van de Publiek Private Samenwerking
‘Samen Ontdekken van Dieren’.
Ruim 40 partners en docenten verzamelden zich in het zonnetje bij de kamelenweide voor een
gezellige ontvangst met koffie, thee en koek. Remi Bulte, teamleider Dier en Educatie, nam de
groep mee over het gehele terrein voor een interessante rondleiding, waar direct de verbinding
begon door verschillende inzichten met elkaar te delen over het houden van dieren. Met welk doel
houden we kamelen? Hoe gaan we om met de dieren die niet op de huis- en hobbydierenlijst
staan? Welke rol speelt onze dierentuinvergunning hierin? Mooie vraagstukken waar we met
elkaar over van gedachten wisselden.
Na de rondleiding verzamelden we in het restaurant voor een ontvangst en kennismakingsronde.
Vervolgens nam practor Sara Albone het woord voor een update over het practoraat Dierenwelzijn
en -gezondheid, waarbij een oproep kwam aan de partners om vraagstukken uit de praktijk te
verbinden met het practoraat. Daarna kwamen diverse best cases uit de onderwijsontwikkeling aan
bod, samen met onder andere partner Voermeesters. De vooruitblik werd verzorgd door
vervangend teamleider Onderwijs Anne Groothedde. Hierin stond centraal hoe we de komende
periode met elkaar gaan verbinden. Boswachter en televisiepersoonlijkheid Arjan Postma sloot het
plenaire gedeelte af met een enorm boeiende inspiratiesessie over samenwerking in het dieren- en
plantenrijk. Hoe leggen bomen en schimmels de verbinding met elkaar voor uiteindelijk een
gezamenlijk belang? Super interessant!
De partnerbordjes werden uitgereikt aan de partners, gaaf om de verbinding ook binnen de
partnerbedrijven zichtbaar te maken! Boris Berlijn was namens met ESF aanwezig om het
partnerbordje in ontvangst te nemen. We sloten de dag af met een heerlijke maaltijd, verzorgd
door partner ‘de Vallei Streekgroente’. Een maaltijd samengesteld met heerlijke streekproducten
en een goed gesprek met partners en docenten zorgden voor een mooie afsluiting van de dag. Op
naar een mooi jaar waarin we met elkaar aan de slag gaan om de onderwijsontwikkeling verder
vorm te geven en studenten steeds meer de rol te geven in het ontvangen van publiek en het
verbinden van kennis vanuit de Publiek Private Samenwerking.