event-author-img-1

Posted by : boris

Stijn stelt zich voor:

Onlangs had ik het genoegen en de eer toe te mogen treden tot het bestuur van de European Studbook Foundation. Mijn naam is Stijn de Vries en woon nu het grootste deel van mijn leven in Alphen aan den Rijn. Ik ben in het dagelijks leven verantwoordelijk voor het sales team van West Europa bij een Amerikaans Life Science bedrijf.

Van kinds af aan heb ik altijd interesse in dieren gehad en wilde zelfs een tijd dierenarts worden. Dit is uiteindelijk niet het geval en ben ik klinische chemie en biotechnologie gaan studeren. Maar de liefde voor dieren is gebleven en waar je mee omgaat wordt je inderdaad mee besmet. Al enige jaren kom ik in aanraking met reptielen en nu met name met landschildpadden door Boris Berlijn. Zelf heb ik het genoegen om op dit moment voor drie landschildpadden te mogen zorgen. Met mijn achtergrond, liefde en interesse voor dieren denk ik van waarde te kunnen zijn voor de European Studbook Foundation en een bijdrage te kunnen leveren aan de doelen van het ESF.

Introduction of Stijn:

Recently I had the pleasure and honour of joining the board of the European Studbook Foundation. My name is Stijn de Vries and I now have lived most of my life in Alphen aan den Rijn. In daily life I am responsible for the sales team of Western Europe at an American Life Science company.

Since my childhood I always had an interest in animals and even wanted to become a veterinarian for a while. This appeared not to be the case and I started studying clinical chemistry and biotechnology. But the love for animals has remained. For several years now I have come into contact with reptiles and now in particular with tortoises through Boris Berlin. I myself have the pleasure of caring for three tortoises at the moment. With my background, love and interest for animals, I think I can be of value to the European Studbook Foundation and contribute to the goals of the ESF.


Afscheid van Harrie:

Na zes jaar te hebben meegedacht en meegewerkt aan de toekomst van het ESF is het tijd geworden om het bestuur te verlaten en het stokje door te geven aan mijn opvolger. Het vlammetje dat werd aangewakkerd door Henk Zwartepoorte brand nog op volle grootte. Na het wegvallen van Henk heb ik deel uit gemaakt van de denktank van het bestuur. Na het wisselen van Voorzitter en Secretaris heb ik plaatsgenomen binnen het bestuur met de portefeuille van Penningmeester, die ik van Corrie Boom overnam. Het afgelopen jaar merkte ik dat de visie van het nieuwe bestuur stukje bij beetje een andere kant op begon te draaien. Stamboekbeleid en stamboekregistratie kregen een nieuwe facelift. Een richting die niet zo goed bij mijn gedachtegoed past. Na goed overleg met de medebestuurders heb ik dan ook het besluit genomen het bestuur te verlaten.

Mijn passie ligt nog steeds bij de schildpadden en de toekomst van deze zwaar onder druk staande reptielen. Wat in het eigen habitat niet meer mogelijk is kunnen wij als betrokken en gepassioneerde houders niet compenseren, maar door op een serieuze manier te werken aan een gezonde populatie in gevangenschap kunnen we wel ons steentje bijdragen aan het behoud van deze soorten. Hiervoor zal ik mij in welke vorm en verband dan ook altijd blijven inzetten.

Rest mij iedereen te bedanken voor de vele reacties.

Ik wens het bestuur en de dieren van het ESF veel succes in de toekomst.

Met vriendelijke schildpaddengroeten,

Harrie Hensgens.

  • Tags :